deutschenglishUSAfrançaisespanolchinesepolski
Boletín informativoDownloadCCGCréditosMapa webContactoimprimir

Šrouby Alufast® pro lehké konstrukce

Šrouby Alufast® společnosti Arnold Umformtechnik vyrobené z hliníkové slitiny jsou speciálně vyrobené pro spojování dílů z hořčíkových slitin a nachází uplatnění při vyztužování, upevňování, v nosných kosntrukcích, apod. Tyto šrouby také výrazně zvyšují bezpečnost spojů při vystavování materiálů dlouhodobým teplotním stresům. Navíc, šrouby Alufast® z hliníkové slitiny mají jen jednu třetinu váhy šroubů vyrobených z oceli. Toto srovnání se projeví až při velkých objemech, a lze tak ročně ušteřit tuny oceli.

U hliníkové slitiny typu 6056 použité při výrobě šroubů Alufast® se prokázala zvýšená trvanlivost spojů hořčíkových dílů. Řada produktů Alufast(R) má vynikající charakteristiku tepelné roztažnosti, odolnosti proti korozi a recyklovatelnosti. Produkty Alufast® splňují přísné požadávky kladené na upínací sílu, tepelnou stabilitu, redukci váhy jsou zvláště vhodné pro spojování hořčíkových dílů vystavených tepelnému stresu a korozi. Volba hlinikové slitiny typu 6056 a vhodné tepelné zacházení zajistí to, že šrouby spolehlivě splní požadované silové namáhání a napínací charakteristiky. Na rozdíl od šroubů vyrobených z oceli, při spojování hořčíkových dílů nemusí být hlavy šroubů předimenzované a zcela postačí standardní velikosti šroubů Alufast®.

Šrouby Alufast(R)
Šrouby Alufast®

Šrouby Alufast (vlevo) redukují korozi v porovnání s ocelovými šrouby (napravo)
Šrouby Alufast® (vlevo) redukují korozi v porovnání s ocelovými šrouby (napravo)

Šrouby Alufast® mají také vynikající korozní charakteristiky při kontaktu s hořčíkem. Relativně malý rozdíl v elektromotorické síle výrazně redukuje korozi při porovnání s ocelovými šrouby. Mechanické vlastnosti šroubů Alufast® jsou stabilní i při dlouhodobém tepelném stresu a kolísání teploty do 150°C. Šrouby jsou odolné i při krátkodobém působení teploty do 180°C. Šrouby Alufast® mohou být využity i jako neopracované v kombinaci s běžně použivanými odlitky z hlinikových slitin, např. Az91 HP. Není potřeba žádného dodatečného opracování povrchu. Odolnost spojů proti korozi je stabilní v průběhu celého životního cyklu daného dílu.

U spojů hořčíkových dílů mohou nastat tzv. relaxační procesy, které vedou k uvolňování spojů díky nadměrnému tepelnému stresu a korozi. V aplikacích s motory a převodovkami se běžně dosahuje teplot v rozmezí -30 až 150°C a tedy teplotních rozdílů až 180°C, což může vést právě k uvolňování spojů. Při použití ocelových šroubů se objevuje tepelný stres z důvodu tepelné roztažnosti a to může vést k relaxačním procesům nebo narušování spojů. Tyto relaxační efekty v hořčíku vedou přímo k redukci upínací síly při vyšších pracovních teplotách. Při stejném teplotním koeficientu použitého materiálu z hořčíku a při stejném kolísání teploty mají šrouby Alufast® mnohem menší úbytek upínací síly než šrouby vyrobené z oceli.

Šrouby Alufast® z hliníkové slitiny mají jednu třetinu váhy šroubů vyrobených z oceli. Úspora váhy při aplikacích s převodovkami, kde je až 20 šroubů, se pohybuje okolo 340 gramů. Váhu můžeme ještě snížit zredukováním délky šroubu Alufast® a to bez jakéhokoli vlivu na kvalitu.

Skupina Arnold je 100% dceřinou společností globálně působícího koncernu Würth, který s více něž 65.000 spolupracovníky a 420 společnostmi dosahuje zisku přes 8 miliard Euro. V této souvislosti je skupina Arnold pro každého klienta silným partnerem, který se může optimálně přizpůsobit požadavkům trhu.


Stáhněte si informace o výrobku Alufast®